COOKIES-PRIVACY

TopCoach verwerkt alleen de meest noodzakelijke persoonsgegevens, zoals naam, zaaknaam, emailadres en telefoonnummer en dergelijke. Bij deze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

1. Gegevens TopCoach
Deze Privacy- en Cookieverklaring is gemaakt door TopCoach, gevestigd Jacobus Boomsmastraat 25, 8565GG Sondel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30111968 (hierna te noemen: “TopCoach”).

2. Persoonsgegevens
Om onze diensten te kunnen verlenen, hebben wij uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en een eventueel KvK-nummer nodig. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag verwerken, contact met u opnemen, onze diensten verlenen en u op de hoogte houden van het proces. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.

3. Website gegevens
https://www.autocad-cursus.com , hierna te noemen als “de site” of “website”

4. Account
U kunt op de website van TopCoach geen account aanmaken

5. Cookies
De site plaats geen cookies en TopCoach verzameld geen info over sitebezoekers

6. Video’s
Het is mogelijk om op onze website video’s te bekijken. Hoewel de video direct op de website wordt afgespeeld, hebben wij de video bij het professionele videoplatform YouTube opgeslagen. Indien u de video bekijkt, wordt er automatisch verbinding gemaakt met YouTube. YouTube kan vervolgens cookies op uw device plaatsen die nodig zijn voor het afspelen van de video.

7. Social media
Topcoach is op sociale media te vinden, zoals op Facebook, LinkedIn, YouTube en Twitter. TopCoach gebruikt social media plugins op haar website. Wanneer u op één van deze knoppen klikt en u zich registreert met uw social media account, wordt informatie gedeeld met de social media website en mogelijk getoond op uw profiel.
Daarnaast zijn op de website van TopCoach buttons opgenomen om de webpagina’s van onze social media accounts te bereiken. Deze buttons werken door middel van een code afkomstig van het social media platform. Zodra u op een button klikt, plaatst deze code cookies, waardoor het social media platform uw persoonsgegevens kan ontvangen. Wij verwijzen naar de privacy verklaringen van het desbetreffende social media platformen waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens zij verzamelen.

8. Contactformulier
U kunt contact met ons opnemen, door middel van het invullen van ons digitale contactformulier. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij om de invulling van naam, uw e-mailadres en uw eventuele bericht lezen we in de ontvangen email die U stuurt door gebruikt te maken van het contactformulier

9. Wanneer delen wij wél gegevens
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

10. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren..

11. Bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

12. Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. TopCoach kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

13. Klachten inzake Privacy
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Klachtenregeling
Vanaf de start van TopCoach in 1996, heeft TopCoach nooit één klacht gehad
Mocht u toch een klacht hebben, kunt u die aan TopCoach via mail kenbaar maken.
Wees er van overtuigd dat TopCoach niet alleen verbaasd zal zijn, maar ook er alles aan zal doen om uw klacht te verhelpen.
TopCoach geeft GARANTIE dat ook U AutoCAD gaat leren bij TopCoach
Mocht na de afhandeling van de klacht bij TopCoach een klacht gegrond worden verklaard, kunt u uw cursus geheel over doen.

In afwijking van deze regels kunnen opdrachtgevers voor de definitief making van de opdracht aan TopCoach hun eigen regelingen als voorwaarden stellen, echter dat dient te alle tijden duidelijk en vooraf schriftelijk via de mail aan TopCoach kenbaar gemaakt te worden.