SNELLE BASIS AUTOCAD

De snelle basis cursus AutoCAD In Company in 2 dagen voor 2 personen € 1495,- ex. BTW

De inhoud is van de 2 dagen is zo veel mogelijk gelijk aan de 3 daagse cursus AutoCAD

Wat is het tempo? …. Wie is de weakest link? … De ‘minst snelle cursist’ bepaald het tempo. Maar ook hier geldt keihard on onveranderlijk: ‘We leave nobody behind’ en de leergarantie geldt zelfs voor deze rappe cursus In company!

De snelle cursus; AutoCAD versie 2020 – 2017 – enz, van 10.150 – 17.15 uur

 BACK

 

In de snelle AutoCAD cursus komt aan de orde:

 • De opstart van de bestaande / nieuwe tekening / save / save as
 • Betekenis van de in AutoCAD gebruikte begrippen en woorden (het jargon)
 • Schakelen tussen de nieuwe interface en de oude interface “Classic”
 • Options, AutoCAD zelf instellen
 • Tekencommando’s Line, Circle, Rectangle, Arc, Distance, Polyline, Point
 • Tekenmethodes Absoluut, Relatief, Polair, Orthodiagonaal en Direct Entry
 • Coördinatenstelsel en tekenrichting
 • Selectiemethodes Pick, Window, Crossing, welke is favoriet en waarom?
 • Tekenhulpen Grid, Object Snap, Object Snap Tracking en Grips

 • Commando’s Erase, Undo, Trim, Extend, Copy, Move, Mirror,Rotate, Offset, Scale, Stretch, Chamfer, Fillet
 • Commando’s Divide, Measure, Polygon
 • Werken met lagen (layers)
 • Blocks maken, met de Palette Design center Blocks uit de Bieb ophalen
 • Met stijlen teksten, maatvoering, leaders zetten en arceren
 • Printerinstellingen, uitprinten van eigen AutoCAD tekening op papier/PDF
 • Templates; onderleggers om tekening in formaat en schaal op te starten
 • Elke cursusdag tekenoefeningen maken om geleerde in praktijk te brengen
 • Plottabel voor verkleind printen maken (verkleind naar A4)

 BACK