VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden: TopCoach AutoCAD cursussen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op tussen opdrachtgever / cursist en TopCoach gesloten overeenkomst / getekende offerte

  • uitgangspunt: eventuele problemen worden in samenspraak en in alle billijkheid opgelost
  • een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van opdrachtgever van de offerte
  • de cursus kan geannuleerd worden door TopCoach; cursuskosten worden dan voor 100% terugbetaald
  • een cursus kan alleen schriftelijk / via de mail geannuleerd worden door de opdrachtgever; tot 48 uur voor aanvang van de cursus worden dan de cursuskosten terugbetaald min € 50,- ex administratiekosten
  • In afwijking van deze regels kunnen opdrachtgevers voor de definitief making van de opdracht aan TopCoach hun eigen regelingen als voorwaarden stellen, echter dat dient te alle tijden duidelijk en vooraf schriftelijk via de mail aan TopCoach kenbaar gemaakt te worden.

Klachtenregeling
Vanaf de start van TopCoach in 1996, heeft TopCoach nooit één klacht gehad
Mocht u toch een klacht hebben, kunt u die aan TopCoach via mail kenbaar maken.
Wees er van overtuigd dat TopCoach niet alleen verbaasd zal zijn, maar ook er alles aan zal doen om uw klacht te verhelpen.
TopCoach geeft GARANTIE dat ook U AutoCAD gaat leren bij TopCoach
Mocht na de afhandeling van de klacht bij TopCoach een klacht gegrond worden verklaard, kunt u uw cursus geheel over doen.