VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden: TopCoach AutoCAD cursussen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op tussen opdrachtgever / cursist en TopCoach gesloten overeenkomst / getekende offerte

  • afwijking van deze voorwaarden alleen als dat van te voren wordt afgesproken
  • uitgangspunt: problemen worden in samenspraak en in alle billijkheid opgelost
  • een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van opdrachtgever van de offerte
  • de cursus kan geannuleerd worden door TopCoach; cursuskosten worden dan voor 100% terugbetaald
  • een cursus kan alleen schriftelijk / via de mail geannuleerd worden door de opdrachtgever; tot 48 uur voor aanvang van de cursus worden dan de cursuskosten terugbetaald min € 50,- ex administratiekosten